Visi sud pretraga
14.03.2018.

Донета и јавно објављена пресуда у кривичном поступку који се води против оптуженог окр.Драгана Ђоковића и других (тзв.Превара)

Виши суд у Београду Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 14.марта 2018. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је оптуженог Драгана Ђоковића огласио кривим због ...

[ Детаљније ]

14.03.2018.

Oбјављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Милоша Делибашића и др. („Убиство Николе Бојовића“)

Пред Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Милоша Делибашића и других, због кривичног...

[ Детаљније ]

7.03.2018.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Подбићанин Абида и других („ВЕХАБИЈЕ“)

Пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против ...

[ Детаљније ]

7.03.2018.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђорђевић Миодрага и др. („Технохемија“)

Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог ...

[ Детаљније ]

7.03.2018.

Пресуда у поступку који се води против окривљеног Миодрага Ђорђевића и др. (предмет „ТЕХНОХЕМИЈА“)

Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 7. Марта 2018. године у поступку који се води против окривљеног Миодрага Ђорђевића и других, донео је ...

[ Детаљније ]

23.02.2018.

Донета пресуда у поступку који се води против против оптуженог Богески Саша

Виши суд у Београду је дана 23.фебруара 2018. године, у кривичном поступку који се води против оптуженог Богески Саша, донео и јавно објавио ...

[ Детаљније ]

23.02.2018.

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду отпочиње са радом 1.марта 2018.годиине

Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду отпочело је са радом 1.марта 2018.године у складу са Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ...

[ Детаљније ]

23.02.2018.

Главни претрес у кривичном поступку против оптужених Ђурашковић Мила и др.

Главни претрес у кривичном поступку против оптужених Ђурашковић Мила, због кривичног дела злоупотреба одговорног лица и пореска утаја, оптужених Јефтић Дејана, Ристић Ристе, Јелић Бора, Јовановић Бранислава, Костић Љиљане, Филиповић Срђана, због...

[ Детаљније ]

24.01.2018.

Објављивање пресуде у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђорђевић Миодрага и других („Технохемија“)

Пред Посебним одељењем (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, у кривичном поступку који се води против оптуженог Ђорђевић Миодрага, оптуженог Вучетић Александра и оптужене Млађан Љиљане, због ...

[ Детаљније ]

24.01.2018.

Виши суд у Београду је потврдио пресуду Првог основног суда у кривичном поступку против окр. Љубише Бухе

Виши суд у Београду је, након одржане седнице већа, дана 17.јануара 2018. године, донео пресуду којом је одбио као неосноване жалбе бранилаца окривљених Буха Љубише и потврдио ...

[ Детаљније ]

  Следећа страна»