Visi sud pretraga

Arhiva

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - 19.05.2011. godine


Datum: 19.05.2011. - Viši sud u Beogradu, u pravnoj stvari po tužbi tužioca GRADA BEOGRADA , protiv tuženog PREDUZEĆA LUKA „BEOGRAD“ a.d . iz Beograda, radi...

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - 10.05.2011.godine


Datum: 10.05.2011. - Viši sud u Beogradu - Odeljenje za ratne zločine , na ročištu održanom dana 10.05.2011.godine usvojilo je sporazume o priznanju krivice ,koji su zaključeni...