Visi sud pretraga

Arhiva

Raša Fantom - presuda


Datum: 18.07.2012. - Potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je optuženi Ćirković Radonja, zvani “Raša Fantom” osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest)...

presuda u postupku protiv okrivljene Marije Rašete Vukosavljević


Datum: 18.07.2012. - Viši sud u Beogradu doneo je 18. jula 2012.godine i javno objavio presudu kojom je: optužene Grilihes Duška, Ivković Slađana