Visi sud pretraga

Arhiva

Povodom optužnice podignute protiv grupe - okrivljenih špeditera i carinskih službenika


Datum: 20.03.2014. - Krivično vanpretresno veće Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, donelo je dana...

Usvojen zahtev za rehabilitaciju profesora i akademika Radoslava M. Grujića


Datum: 17.03.2014. - Viši sud u Beogradu na ročištu održanom dana 14.03.2014.godine usvojio je zahtev za rehabilitaciju pok. Radoslava M. Grujića, pa je određeno da su odluka suda Beogradskog univerziteta od...

Doneta presuda protiv okrivljenih Željka Milovanovića i Sretka Kalinića


Datum: 17.03.2014. - Doneta presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenih Željka Milovanovića i Sretka Kalinića Viši sud u Beogradu –...