Visi sud pretraga

Arhiva

Javni konkurs


Datum: 28.07.2014. - na osnovu člana 47, 48, 54, 55, 61 i člana 103 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» br.79/05, 81/05 i 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09), člana 57, 58...

Presuda protiv Stojčić Bojana i drugih


Datum: 9.07.2014. - Veće Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu (za organizovani kriminal), kojim je predsedavao sudija Dragan Milošević, donelo je 08. jula 2014.godine i javno objavilo presudu...