Visi sud pretraga

Arhiva

Optužnica u predmettu „Štrpci“ ponovo vraćena radi donošenja naredbe o dopuni istrage


Datum: 25.11.2015. - Nakon što je krivično vanpretresno veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo naredbu da Tužilaštvo za ratne zločine donese naredbu ...

Presuda u ponovnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miodraga Živkovića (predmet „Bijeljina”)


Datum: 24.11.2015. - Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine, dana 24. novembra 2015.godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv o krivljenog Miodraga...

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Bruna Filipiča


Datum: 20.11.2015. - Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Bruna Filipiča, nakon održanog glavnog pretresa dana...

Presuda u ponovnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Pop Kostić Bobana


Datum: 5.11.2015. - Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine, dana 5. novembra 2015.godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv o krivljenog Pop Kostić...

Odluka o odlaganju izvršenja kazne zatvora osuđenom Aleksandru Kristijanu Goluboviću


Datum: 3.11.2015. - Viši sud u Beogradu je rešenje od 29.10.2015. godine kojim je po usvajanju žalbe osuđenog Kristijana Aleksandra Golubovića, preinačena odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu i osuđenom...

Preinačena odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu i odloženo izvršenje kazne zatvora osuđenom Aleksandru Kristijanu Goluboviću


Datum: 2.11.2015. - Viši sud u Beogradu, dana 29.10.2015. godine, doneo je rešenje kojim je preinačena odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu i odloženo izvršenje kazne zatvora osuđenom Aleksandru Kristijanu...