Visi sud pretraga

Arhiva

Optužnica u krivičnom postupku protiv okrivljenog Koste Radanovića i drugih vraćena Tužilaštvu za organizovani kriminal radi dopune istrage


Datum: 30.06.2016. - Krivično vanpretresno veće Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu dana 29.6.2016. godine donelo je naredbu da ...

Odbijen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka vođenog zbog ubistva pok. Brisa Tatona


Datum: 23.06.2016. - Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, ponovo odlučujući   o zahtevu branioca osuđenog Ivana...

Zakazan glavni pretres u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miroslava Bogićevića i drugih (predmet „FARMAKOM“)


Datum: 23.06.2016. - Pred Višim sudom u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) u krivičnom postupku koji se vodi protiv Miroslava Bogićevića i...

Presuda u krivičnom postupku protiv okrivljenog Miroslava Miškovića


Datum: 20.06.2016. - Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 2

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića


Datum: 9.06.2016. - U krivičnom postupku koji se pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića, nakon izlaganja...