Visi sud pretraga

Arhiva

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Peurače Dragoljuba


Datum: 31.01.2017. - Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 31 januara 2017. godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Dragoljuba Peurače ,...

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Dragoljuba Peurače (predmet „Inspektor rada - mito“)


Datum: 25.01.2017. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Dragoljuba Peurače, zbog ...

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optužene Jeremić Bojane i dr. (predmet „Cigarete“)


Datum: 18.01.2017. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optužene Bojane Jeremić i dr., ...

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Bošković Aleksandra (razdvojen postupak iz predmeta „Valjevska grupa“)


Datum: 17.01.2017. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Bošković Aleksandra, zbog krivičnog dela zločinačko...

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Kosić Željka i dr.


Datum: 17.01.2017. - Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) je dana 17.januar 2017. godine, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM:...