Visi sud pretraga

Arhiva

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Dejana Anđusa


Datum: 28.11.2017. - Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu na sednici veća održanoj dana 31.oktobra 2017. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo...

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Dejana Milutinovića i drugih (predmet „Anja Grahovac“)


Datum: 27.11.2017. - Viši sud u Beogradu je dana 27.novembar 2017 godine, doneo i javno objavio presudu kojom je optuženog Stanoja Glišića , OGLASIO KRIVIM, zbog...

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Dejana Vučkovića i drugih (predmet „Paljenje Američke ambasade“)


Datum: 14.11.2017. - Viši sud u Beogradu je dana 14.novembar 2017 godine, doneo i javno objavio presudu kojom je optužene ...

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Dejana Vučkovića i drugih („Paljenje američke ambasade“)


Datum: 6.11.2017. - Pred Višim sudom u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Dejana Vučkovića i drugih, zbog krivičnog dela ...