Visi sud pretraga

Arhiva

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Novaković Borislava i drugih (predmet „Zavod za izgradnju NS-gradonačelnik NS“)


Datum: 28.02.2017. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Novaković Borislava...

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv koji se vodi protiv optužene Jeremić Bojane i dr. (predmet „Cigarete“)


Datum: 10.02.2017. - Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) je dana 10. februara 2017. godine, doneo i javno objavio presudu kojom je OGLASIO...