Visi sud pretraga

Arhiva

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Lojanica Radanka (zamenik OJT u Novom Pazaru)


Datum: 28.06.2017. - Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) je dana 28.juna 2017. godine, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM...

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Radanka Lojanice („Zamenik OJT Novi Pazar“)


Datum: 23.06.2017. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv o

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Olivera Dulića i drugih


Datum: 23.06.2017. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv o

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Jugoslava Petrušića i drugih


Datum: 16.06.2017. - Viši sud u Beogradu je dana 16.juna 2017. godine, doneo i javno objavio presudu kojom  su okr. Petrušić Jugoslava, ...

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Jevte Jevtića i drugi


Datum: 7.06.2017. - Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj...