Visi sud pretraga

Arhiva

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Đorđević Miodraga i drugih („Tehnohemija“)


Datum: 24.01.2018. - Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Đorđević Miodraga, optuženog Vučetić...

Viši sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u krivičnom postupku protiv okr. Ljubiše Buhe


Datum: 24.01.2018. - Viši sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, dana 17.januara 2018. godine, doneo presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih Buha Ljubiše i...

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optužene Živke Knežević i drugih


Datum: 11.01.2018. - Viši sud u Beogradu je dana 11. januara 2018. godine, doneo i javno objavio presudu kojom je OSLOBODIO OD OPTUŽBE optuženu Živku Knežević i optuženog Branislava Ivkovića ...