Visi sud pretraga

Arhiva

Doneta presuda u postupku koji se vodi protiv protiv optuženog Bogeski Saša


Datum: 23.02.2018. - Viši sud u Beogradu je dana 23.februara 2018. godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Bogeski Saša, doneo i javno objavio ...

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu otpočinje sa radom 1.marta 2018.godiine


Datum: 23.02.2018. - Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu otpočelo je sa radom 1.marta 2018.godine u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u...

Glavni pretres u krivičnom postupku protiv optuženih Đurašković Mila i dr.


Datum: 23.02.2018. - Glavni pretres u krivičnom postupku protiv optuženih Đurašković Mila, zbog krivičnog dela zloupotreba odgovornog lica i poreska utaja, optuženih Jeftić Dejana, Ristić...