Visi sud pretraga

ADRESE DRUGIH SUDOVA

Ustavni sud
Ulica Nemanjina broj 26
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 3616371
E-mail: sekretar.us@ustavni.sud.rs

Vrhovni kasacioni sud
Ulica Nemanjina broj 9

11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 363 54 95
E-mail: vks@vk.sud.rs

Upravni sud 
Ulica Nemanjina broj 9
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 363 51 74
E-mail: kabinet@up.sud.rs

Apelacioni sud u Beogradu
Ulica Nemanjina broj 9
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 363 50 45
E-mail: uprava@bg.ap.sud.rs

Prvi osnovni sud u Beogradu
Ulica Savska broj 17-a
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 360 14 26
E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs

Bulevar Nikole Tesle broj  42
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 655 38 73

Drugi osnovni sud u Beogradu
Ulica Savska broj 17-a
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 360 14 22

E-mail: uprava@drugi.os.sud.rs

Bulevar Mihajla Pupina broj 16
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 201 83 54

Treći osnovni sud u Beogradu
Ulica Savska broj 17-a
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 360 12 26
E-mail: uprava@treci.os.sud.rs

Bulevar Mihajla Pupina broj 16
11070 Novi Beograd
Republika Srbija
Tel. 381 11 201 82 03

Osnovni sud u Lazarevcu

Ulica Karađorđeva broj 19
11550 Lazarevac
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 812 31 67
E-mail: uprava@la.os.sud.rs

Osnovni sud u Mladenovcu
Ulica kralja Aleksandra Obrenovića broj 76
11400 Mladenovac
Republika Srbija
Tel. 00 381 823 11 44
E-mail: uprava@ml.os.sud.rs

Osnovni sud u Obrenovcu
Ulica Aleksandra Ace Simovića broj 9a
11500 Obrenovac
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 872 70 59
E-mail: uprava@ob.os.sud.rs

Prekršajni sud u Beogradu

Ulica Ustanička broj 14
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11  283 61 66
E-mail: uprava_gprek@ptt.rs

Viši prekršajni sud
Ulica Timočka broj 15
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 308 34 03
E-mail: visi.prek.sud.bg@gmail.com

Privredni sud u Beogradu
Ulica Masarikova broj 2

11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 206 01 17
E-mail: uprava@bg.pr.sud.rs

Privredni apelacioni sud
Ulica Nemanjina broj 9
11000 Beograd
Republika Srbija
Tel. 00 381 11 363 50 94
E-mail: uprava@pa.sud.rs