Visi sud pretraga

KONTAKT

VIŠI SUD U BEOGRADU - osnovni podaci

Adresa: ul.Savska br.17a, 11000 Beograd, ul.Timočka br.15, 11000 Beograd i ul.Ustanička br.29, 11000 Beograd
Telefoni: 00 381 11 36 01 400 - Palata pravde, ul.Savska br.17-a
00 381 11 30 83 400 - Građansko odeljenje, ul.Timočka br.15
00 381 11 30 82 514 - Posebna odeljenja, ul.Ustanička br.29
Faks-Palata pravde: 00 381 11 66 82 771
Faks građanskog odeljenja: 00 381 11 30 83 414
Faks Posebnih odeljenja: 00 381 11 30 82 780
Email: uprava@bg.vi.sud.rs
Website: www.bg.vi.sud.rs
Matični broj: 17772678
Šifra delatnosti: 75230
PIB: 106398735
Žiro račun-depozit: 840-238802-67
Žiro račun-sudske takse: 840-29584845-11
Žiro račun-novčana kazna, troškovi krivičnog postupka i paušala: 840-29558845-23


KONTAKTI

Uprava suda:
Sekretar suda - Dušica Ristić
kontakt telefon: 011/360-1406;
e-mail: dusica.ristic@bg.vi.sud.rs;

Administrativno tehnički sekretar - Jelena Wekerle
kontakt telefon: 011/360-1405;

Pomoćnik administrativno tehničkog sekretara (građansko odeljenje) - Danijela Madžarević
kontakt telefon: 011/308-3419;

Kratka obaveštenja o predmetima građanskog odeljenja
kontakt telefon: 011/308-3447;

Koordinator za medije i ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja - Tanja Koljenšić
kontakt telefon: 011/360-1102 i 063/654-687;
e-mail:  tanja.koljensic@bg.vi.sud.rs;

Upravitelj Višeg suda u Beogradu - Zoran Aleksić
kontakt telefon: 011/360-1444.


Pisarnica:
Upravitelj pisarnice Višeg suda u Beogradu:
Vesna Obradovićć
kontakt telefon: 011/360-1097;

Rukovodilac odeljenja krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu, u zgradi Palata pravde, ul.Savska br.17-a:
Miroslav Nastasović
kontakt telefon: 011/360-1121;

Rukovodilac odeljenja građanske pisarnice Višeg suda u Beogradu, ul.Timočka br.15:
Jelena Mirjačić
kontakt telefon: 011/308-3444;

Rukovodilac odeljenja pisarnice posebnih odeljenja Višeg suda u Beogradu, ul.Ustanička br.29:
Viktor Vuković
kontakt telefon: 011/308-2514.


Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima
ul.Ustanička br.29
Slavica Peković, kontakt telefon: 011/ 3082 -644
Anđela Radonjić, kontakt telefon: 011/ 3082-586
faks službe 011/3082-786.