Visi sud pretraga

RADNO VREME SUDA

      Radno vreme Višeg suda u Beogradu je od 7.30 do 15.30 časova i određeno je od strane predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

     Pojedine procesne radnje u postupku koje se smatraju hitnim, tako da ne trpe odlaganje, sprovode se bez obzira na propisano radno vreme, kao i što će se započeti pretres i ročišta, čije bi odlaganje izazvalo nepotrebne troškove ili odugovlačenje postupka, dovršiti nakon radnog vremena.
 
      Onim danima kada sud ne radi, (subotom i nedeljom, kao i u dane praznika i noću), sprovodiće se samo one radnje koje se po odredbama procesnih zakona smatraju hitnim, i predsednik Višeg suda u Beogradu godišnjim rasporedom poslova raspoređuje sudije i sudsko osoblje za sprovođenje navedenih radnji, koji će naizmenično biti u sudu u dane i vreme kad sud ne radi ili će biti u pripravnosti da dođu u sud ili sprovedu takve radnje kada se za to ukaže potreba (pripravnost), i o tom rasporedu se obaveštavaju nadležni javni tužilac i policija.