Visi sud pretraga

UVERENjE ZA MALOLETNIKE

Zahtev za davanje podataka iz evidencije o izrečenim vaspitnim merama prema maloletniku mogu podneti maloletnik, zakonski zastupnik, staratelj, usvojilac ili drugi subjekt.

Napred navedena lica mogu i preuzeti uverenje suda.

Zahtev za davanje podataka iz evidencije o izrečenim vaspitnim merama mora biti obrazložen.

Uz navedeni zahtev potrebno je priložiti:

-  dokaz o identitetu (fotokopiju lične karte, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih – radi uvida);

-  dokaz o srodstvu sa maloletnikom, odnosno punoletnim licem;

-  strani državljani podnose prevedeni obrazloženi zahtev roditelja maloletnika, koji mora biti solemnizovan od strane diplomatsko – konzularnog predstavništva države iz koje je maloletnik.

Zahtev za davanje podataka iz evidencije osuda na kaznu maloletničkog zatvora, mogu podneti maloletnik, zakonski zastupnik, staratelj, usvojilac ili drugi subjekt.

Sud će navedenim licima izdati uverenje samo ukoliko se maloletnik ne nalazi u evidenciji osuda na kaznu maloletničkog zatvora Višeg suda u Beogradu.

Zahtev za davanje podataka iz evidencije osuda na kaznu maloletničkog zatvora mora biti obrazložen.

Uz navedeni zahtev potrebno je priložiti:

-  dokaz o identitetu (fotokopiju lične karte, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih – radi uvida);

-  dokaz o srodstvu sa maloletnikom, odnosno punoletnim licem;

strani državljani podnose prevedeni obrazloženi zahtev roditelja maloletnika, koji mora biti solemnizovan od strane diplomatsko – konzularnog predstavništva države iz koje je maoletnik.

Zahtevi za davanje podataka iz evidencije o izrečenim vaspitnim merama i osuda na kaznu maloletničkog zatvora podnose se na petom spratu sudske zgrade u Katanićevoj ulici br. 15, na šalteru krivične pisarnice, svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 13,00 časova.

 

OBRAZAC - možete preuzeti ovde