Visi sud pretraga

UZBUNjIVAČI

Zakon o zaštiti uzbunjivača objavljen je u „Službenom glasniku RS“, broj 128/2014 od 26.11.2014. godine, a stupio je na snagu 04.12.2014. godine, dok je njegova primena počela  05.06.2015. godine.

U zakonu je pojam „uzbunjivanja“ određen kao otkrivanje informacije o kršenju propisa, kršenju ljudskih prava, vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno, opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i radi sprečavanja štete velikih razmera.

Cilj uzbunjivanja prema ovom zakonu je zaštita javnog interesa i opšteg dobra. Da bi se nešto okarakterisalo kao uzbunjivanje neophodno je da informacija koja se otkriva ukazuje da je ugrožen javni interes.

Istim zakonom, pojedinac koji izvrši uzbunjivanje u vezi sa svojim radnim angažovanjem, postupkom zapošljavanja, korišćenjem usluga državnih i drugih organa, nosilaca javnih ovlašćenja ili javnih službi, poslovnom saradnjom i pravom vlasništva na privrednom društvu određen je kao uzbunjivač, a organ Republike Srbije, teritorijalne autonomije ili jedinice lokalne samouprave, nosilac javnih ovlašćenja ili javna služba, pravno lice ili preduzetnik koji radno angažuje jedno ili više lica, kao poslodavac, u smislu Zakona.

Zakonom o zaštiti uzbunjivača napravljena je razlika u vrsti uzbunjivanja, na unutrašnje, spoljašnje ili uzbunjivanje javnosti. Unutrašnje uzbunjivanje je određeno kao otkrivanje informacije poslodavcu, spoljašnje, kao otkrivanje informacije ovlašćenom organu, a uzbunjivanje javnosti, otkrivanje informacije sredstvima javnog informisanja, putem interneta, na javnim skupovima ili na drugi način kojim se obaveštenje može učiniti dostupnim javnosti.

Za poslodavca koji ima više od deset zaposlenih, članom 16. st. 1. i 2. Zakona utvrđena je obaveza u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, da opštim aktom uredi postupak unutrašnjeg uzbunjivanja i da ga na vidnom mestu učini dostupnim svakom radno angažovanom licu, te da opšti akt istakne i na internet stranici ako postoje tehničke mogućnosti.  

Opšti akt ovog suda kojim se uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja je Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Višem sudu u Beogradu, koji možete preuzeti u pdf formatu – ovde

Naredbu kojom su ovlašćena lica za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Višem sudu u Beogradu, sa svim izmenama možete preuzeti u pdf formatu

– Naredba o izmeni Naredbe od dana 15.11.2016. godine, u pdf formatu možete preuzeti – ovde
– Naredba o izmeni Naredbe od dana 04.01.2016. godine, u pdf formatu možete preuzeti – ovde
– Naredba od dana 04.06.2015. godine, u pdf formatu možete preuzeti – ovde

Obaveštenje sudijama i zaposlenima u Višem sudu u Beogradu o stupanju na snagu Zakona o zaštiti uzbunjivača možete preuzeti u pdf formatu – ovde

Šematski prikaz zaštite uzbunjivača možete preuzeti u pdf formatu - ovde