Visi sud pretraga
14.03.2018.

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog okr.Dragana Đokovića i drugih (tzv.Prevara)

Viši sud u Beogradu Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) je dana 14.marta 2018. godine, doneo i javno objavio presudu, kojom je optuženog Dragana Đokovića oglasio krivim zbog ...

[ Detaljnije ]

14.03.2018.

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Miloša Delibašića i dr. („Ubistvo Nikole Bojovića“)

Pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Miloša Delibašića i drugih, zbog krivičnog...

[ Detaljnije ]

7.03.2018.

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Podbićanin Abida i drugih („VEHABIJE“)

Pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv ...

[ Detaljnije ]

7.03.2018.

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Đorđević Miodraga i dr. („Tehnohemija“)

Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog ...

[ Detaljnije ]

7.03.2018.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miodraga Đorđevića i dr. (predmet „TEHNOHEMIJA“)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 7. Marta 2018. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miodraga Đorđevića i drugih, doneo je ...

[ Detaljnije ]

23.02.2018.

Doneta presuda u postupku koji se vodi protiv protiv optuženog Bogeski Saša

Viši sud u Beogradu je dana 23.februara 2018. godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Bogeski Saša, doneo i javno objavio ...

[ Detaljnije ]

23.02.2018.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu otpočinje sa radom 1.marta 2018.godiine

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu otpočelo je sa radom 1.marta 2018.godine u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ...

[ Detaljnije ]

23.02.2018.

Glavni pretres u krivičnom postupku protiv optuženih Đurašković Mila i dr.

Glavni pretres u krivičnom postupku protiv optuženih Đurašković Mila, zbog krivičnog dela zloupotreba odgovornog lica i poreska utaja, optuženih Jeftić Dejana, Ristić Riste, Jelić Bora, Jovanović Branislava, Kostić Ljiljane, Filipović Srđana, zbog...

[ Detaljnije ]

24.01.2018.

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Đorđević Miodraga i drugih („Tehnohemija“)

Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Đorđević Miodraga, optuženog Vučetić Aleksandra i optužene Mlađan Ljiljane, zbog ...

[ Detaljnije ]

24.01.2018.

Viši sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u krivičnom postupku protiv okr. Ljubiše Buhe

Viši sud u Beogradu je, nakon održane sednice veća, dana 17.januara 2018. godine, doneo presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe branilaca okrivljenih Buha Ljubiše i potvrdio ...

[ Detaljnije ]

  Sledeća strana»