Visi sud pretraga
11.10.2016.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Aleksandra Bijelića i drugih („rekonstrukcija Bulevara kralja Alekandra“)

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu na sednici veća održanoj dana 12.9.2016. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal, prihvaćenu na zastupanje od strane Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kojom je okrivljenima Marku Blagojeviću, Danki Šotri, Slobodanu Steviću i Elizabeti Trohi, stavljeno na teret ...

[ Detaljnije ]

7.10.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miodraga Đorđevića i drugih (predmet „TEHNOHEMIJA“)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 7. oktobra 2016. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miodraga Đorđevića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je okrivljene Miodraga Đorđevića, Aleksandra Vučetića i Ljiljanu Mlađan ...

[ Detaljnije ]

23.09.2016.

SAOPŠTENjE

Povodom teksta objavljenog dana 23. septembra 2016. godine u dnevnim novinama „Kurir“, na strani 2, koji se odnosi na krivični postupak protiv Bogoljuba Karića, u cilju preciznog i tačnog informisanja javnosti, Viši sud u Beogradu daje sledeće ...

[ Detaljnije ]

6.09.2016.

Prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen između Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i okrivljenog Čeda Čolovića

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je dana 6. septembra 2016. godine presudu kojom je prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela zaključen dana 4. septembra 2016. godine između Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i okrivljenog Čeda Čolovića, te je okrivljenog ...

[ Detaljnije ]

2.09.2016.

PROMENjENO SEDIŠTE VIŠEG SUDA U BEOGRADU

U cilju blagovremenog, preciznog i tačnog obaveštavanja javnosti, ovaj sud daje sledeće

S A O P Š T E Nj E

PROMENjENO SEDIŠTE VIŠEG SUDA U BEOGRADU

Zbog rekonstrukcije i adaptacije zgrade Palata pravde u ulici Savska 17a, sedište krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu je u unapred planiranom roku...

[ Detaljnije ]

22.08.2016.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Dragoslava Kosmajca i drugih

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu na sednici veća održanoj dana 25.7.2016. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignutu protiv okrivljenih Draga Milidraga, Dragoslava Kosmajca i Milana Rapajića, kojom je okrivljenom Dragu Milidragu...

[ Detaljnije ]

28.07.2016.

PRIVREMENA PROMENA SEDIŠTA VIŠEG SUDA U BEOGRADU

U cilju blagovremenog, preciznog i tačnog obaveštavanja javnosti, ovaj sud daje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Imajući u vidu da je u predstojećem periodu planirana rekonstrukcija i adaptacija zgrade Palata pravde, u Beogradu u ulici Savska 17a, u kojoj zgradi se nalaze ...

[ Detaljnije ]

22.07.2016.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Dragana Tomića i drugih („predmet KOLUBARA“)

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 19.7.2016. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal, podignutu protiv okrivljenih ...

[ Detaljnije ]

19.07.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Neđeljka Sovilja i Rajka Vekića (predmet „Bosanski Petrovac”)

Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine, dana 19. jula 2016. godine u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Neđeljka Sovilja i drugih...

[ Detaljnije ]

19.07.2016.

Potvrđena odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je odbijen optužni predlog podnet protiv okrivljenog Dragoslava Kosmajca

Viši sud u Beogradu, na sednici veća održanoj dana 7.7.2016. godine, doneo je rešenje kojim je odbijena kao neosnovana žalba javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izjavljena protiv rešenja ...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»