Visi sud pretraga
30.12.2015.

Potvrđena optužnica protiv okrivljenog Nikice Ristića

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu na sednici veća održanoj dana 25.12.2015. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignutu protiv okrivljenog Nikice Ristića, kojom mu je stavljeno ...

[ Detaljnije ]

30.12.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Todora Puletića i drugih

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 30. decembra 2015. godine u postupku koji se vodi protiv optuženog Todora Puletića i drugih, doneo je ...

[ Detaljnije ]

23.12.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Darka Eleza i drugih

Viši sud u Beogradu, dana 23. decembra 2015. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Darka Eleza i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM okrivljene ...

[ Detaljnije ]

23.12.2015.

OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

Povodom teksta objavljenog dana 23. decembra 2015.godine u dnevnim novinama „Blic“, na strani 3, koji se odnosi na sudiju ...

[ Detaljnije ]

10.12.2015.

Razdvojen postupak protiv okrivljenog Miroslava Miškovića

U krivičnom postupku koji se pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića i drugih, na glavnom pretresu dana 10.12.2015. godine, veće je po službenoj dužnosti donelo ...

[ Detaljnije ]

10.12.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Ivana Pavlovića i drugih predmet „droga - IKER”

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 10. decembra 2015. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Ivana Pavlovića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIMi to: ...

[ Detaljnije ]

9.12.2015.

Određeno veštačenje radi ocene sposobnosti okrivljenog Miroslava Miškovića da učestvuje u postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom

U krivičnom postupku koji se pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića i drugih, nakon održanog glavnog pretresa dana 8.12.2015. godine, veće je donelo ...

[ Detaljnije ]

8.12.2015.

Potvrđena optužnica protiv okrivljene Maje Adrovac

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu na sednici veća održanoj dana 3.12.2015. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignutu protiv okrivljene Maje Adrovac, kojom joj je ...

[ Detaljnije ]

4.12.2015.

Optužnica podignuta protiv okrivljenog Dragoslava Kosmajca i drugih vraćena radi donošenja naredbe o dopuni istrage

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu dana 10.11.2015. godine donelo je naredbu da Više javno tužilaštvo u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema naredbe suda, donese ...

[ Detaljnije ]

3.12.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Gorana Milanovića i drugih - predmet PD „Žitostig“ AD -

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 3. decembra 2015. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Gorana Milanovića i drugih, doneo je ...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»