Visi sud pretraga
22.07.2016.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Dragana Tomića i drugih („predmet KOLUBARA“)

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 19.7.2016. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal, podignutu protiv okrivljenih ...

[ Detaljnije ]

19.07.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Neđeljka Sovilja i Rajka Vekića (predmet „Bosanski Petrovac”)

Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine, dana 19. jula 2016. godine u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Neđeljka Sovilja i drugih...

[ Detaljnije ]

19.07.2016.

Potvrđena odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je odbijen optužni predlog podnet protiv okrivljenog Dragoslava Kosmajca

Viši sud u Beogradu, na sednici veća održanoj dana 7.7.2016. godine, doneo je rešenje kojim je odbijena kao neosnovana žalba javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izjavljena protiv rešenja ...

[ Detaljnije ]

18.07.2016.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Slobodana Šaranovića i drugih

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 15.7.2016. godine donelo je...

[ Detaljnije ]

30.06.2016.

Optužnica u krivičnom postupku protiv okrivljenog Koste Radanovića i drugih vraćena Tužilaštvu za organizovani kriminal radi dopune istrage

Krivično vanpretresno veće Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu dana 29.6.2016. godine donelo je naredbu da ...

[ Detaljnije ]

23.06.2016.

Odbijen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka vođenog zbog ubistva pok. Brisa Tatona

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, ponovo odlučujući  o zahtevu branioca osuđenog Ivana Grkovića i branioca osuđenog Dejana Puzigaće, za ponavljanje krivičnog postupka završenog presudom Višeg suda u Beograd...

[ Detaljnije ]

23.06.2016.

Zakazan glavni pretres u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miroslava Bogićevića i drugih (predmet „FARMAKOM“)

Pred Višim sudom u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) u krivičnom postupku koji se vodi protiv Miroslava Bogićevića i drugih, na pripremnom ročištu održanom dana 22. juna 2016. godine, zakazan je glavni pretres za...

[ Detaljnije ]

20.06.2016.

Presuda u krivičnom postupku protiv okrivljenog Miroslava Miškovića

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 20. juna 2016. godine u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića doneo je i javno objavio presudu kojom je okrivljenog...

[ Detaljnije ]

9.06.2016.

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića

U krivičnom postupku koji se pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi protiv okrivljenog Miroslava Miškovića, nakon izlaganja...

[ Detaljnije ]

20.05.2016.

VIŠI SUD U BEOGRADU

na osnovu članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» broj 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014), članova 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima («Službeni glasnik RS» broj 41/2007 i 109/2009) i Zaključka Komisije Vlade RS za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-3662/2015 od 01.04.2015.godine, ...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»