Visi sud pretraga
15.04.2016.

Povodom izručenja osuđenog Dejana Puzigaće

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu danas je saslušalo osuđenog Dejana Puzigaću koji je izručen Republici Srbiji po rešenju Višeg suda u Beogradu o određivanju pritvora. ...

[ Detaljnije ]

13.04.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Denisa Pavlova i drugih

Viši sud u Beogradu, dana 13. aprila 2016. godine u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Denisa Pavlova i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM i to: ...

[ Detaljnije ]

7.04.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miloša Ljujića i drugih (predmet „Nypo Alpe Adria bank“)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 7. aprila 2016. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Miloša Ljujića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom jezbog nedostatka dokaza OSLOBODIO OD OPTUŽBE i to: ...

[ Detaljnije ]

25.03.2016.

Presuda u postupku protiv okrivljenog Marka Miškovića i drugih

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 25. marta 2016. godine u postupku koji se vodi protiv optuženog Marka Miškovića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je  OGLASIO KRIVIM  i to:...

[ Detaljnije ]

24.03.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Ivana Šikore i drugih (predmet „Kosovo - derivati”)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 23. marta 2016. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Ivana Šikore i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM  i to:...

[ Detaljnije ]

22.03.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Nenada Grujovića i drugih

Viši sud u Beogradu, dana 22. marta 2016. godine u postupku koji se vodi protiv optuženog Nenada Grujovića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je:..
[ Detaljnije ]

22.03.2016.

Potvrđena optužnica u predmetu „Srebrenica“

Krivično vanpretresno veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu rešenjem donetim na sednici veća održanoj dana 21. marta 2016. godine potvrdilo je optužnicu Tužilaštva za ratne zločine, kojom je okrivljenima...

 

[ Detaljnije ]

22.03.2016.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenih Gorana Pavlovića i Rejhana Plojovića („predmet VEHABIJE 2“)

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 21.3.2016. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Tužilaštva za organizovani kriminal, podignutu protiv okrivljenih Gorana Pavlovića i Rejhana Plojovića kojom je...

[ Detaljnije ]

9.03.2016.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Dragana Ignjatovića i drugih (predmet „Gradska Čistoća”)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 9. marta 2016. godine u postupku koji se vodi protiv optuženog Dragana Ignjatovića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je zbog nedostatka dokaza OSLOBODIO OD OPTUŽBE i to:

[ Detaljnije ]

9.03.2016.

Otkazano zaslušanje Vojislava Šešelja

Sudija za prethodni postupak Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu otkazao je iz procesnih razloga saslušanje okrivljenog Vojislava Šešelja...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»