Visi sud pretraga
6.03.2015.

Presuda protiv Živković Miodraga i dr.

Pred Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Živković Miodraga i drugih, dana 5. marta 2015. godine završen je glavni pretres...

[ Detaljnije ]

19.12.2014.

Potvrđena optužnica protiv Darka Kostića

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, donelo je dana 16.12.2014. godine rešenje kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignuta protiv okrivljenog Darka Kostića, a zbog postojanja...

[ Detaljnije ]

11.12.2014.

Potvrđena optužnica - Razvojna banka Vojvodine

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal), dana...

[ Detaljnije ]

4.12.2014.

Rehabilitovani Jelisaveta, Aleksandar i Nikola Karađorđević

Viši sud u Beogradu, dana 16. septembra 2014. godine,  doneo je rešenje kojim je usvojio zahtev za rehabilitaciju predlagača Jelisavete Karađorđević i Aleksandra Karađorđevića i utvrdio da su Jelisaveta Karađorđević, Aleksandar Karađorđević i...

 

[ Detaljnije ]

28.07.2014.

Javni konkurs

na osnovu člana 47, 48, 54, 55, 61 i člana 103 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» br.79/05, 81/05 i 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 i 104/09), člana 57, 58 i 66 Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br.116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 i 101/13), člana 15, 17, 18, 20, 21 i 22 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima...

[ Detaljnije ]

9.07.2014.

Presuda protiv Stojčić Bojana i drugih

Veće Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu (za organizovani kriminal), kojim je predsedavao sudija Dragan Milošević, donelo je 08. jula 2014.godine i javno objavilo presudu kojom je oglasio krivim i to ...

[ Detaljnije ]

13.06.2014.

Prva osuđujuća presuda protiv pravnog lica

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu (za organizovani kriminal) donelo je 11. juna 2014.godine i javno objavilo presudu kojom je oglasio odgovornim pravno lice - privredno društvo “Omorika”, zbog toga što je odgovorno lice i vlasnik navedenog društva kao pozajmicu osnivača, uplatio novac koji proističe iz iznuda i ...

[ Detaljnije ]

10.06.2014.

Rad Osnovnog suda u Obrenovcu

Obaveštavaju se građani da Osnovni sud u Obrenovcu od 10. juna 2014.godine ponovo obavlja poslove iz nadležnosti tog suda koji su privremeno zbog vanredne situacije, bili delegirani na Prvi i Drugi osnovni sud u Beogradu, tako da...

[ Detaljnije ]

5.06.2014.

Odbijen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka vođenog zbog ubistva pokojnog Brisa Tatona

Krivično vanpretresno većeVišeg suda u Beogradu, ponovo odlučujući o zahtevu branioca osuđenog Ivana Grkovića, advokata Zore Dobričanin Nikodinović i branioca osuđenog Dejana Puzigaće, advokata Svetozara Vujačića, za ponavljanje krivičnog postupka koji je...

[ Detaljnije ]

28.05.2014.

SUDIJA APELACIONOG SUDA U BEOGRADU ALEKSANDAR STEPANOVIĆ IZABRAN JE ZA PREDSEDNIKA VIŠEG SUDA U BEOGRADU

Na sednici Narodne skupštine Republike Srbije održanoj dana 23. maja 2014.godine, usvojen je predlog Visokog saveta sudstva da se za predsednika Višeg suda u Beogradu izabere sudija...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»