Visi sud pretraga
29.10.2015.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Bojana Joksimovića

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 20.10.2015. godine donelo ...

[ Detaljnije ]

29.10.2015.

Doneta presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Dejana Milićevića i drugih („slučaj PLIMA“)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 29. juna 2015. godine, u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Dejana Milićevića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM i to:...

[ Detaljnije ]

23.10.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Nemanje Šarovića

Viši sud u Beogradu, dana 23. oktobra 2015. godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Nemanje Šarovića, doneo je i javno objavio presudu kojom je imenovanog oglasio krivim...

[ Detaljnije ]

23.10.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Milčeta Rajića i drugih (predmet „Požarevačka grupa”)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 23. oktobra 2015. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Milčeta Rajića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je OSLOBODIO OD OPTUŽBE i to: ...

[ Detaljnije ]

22.10.2015.

Određen pritvor protiv devetoro okrivljenih u predmetu „Auto mafija“

Sudija za prethodni postupak Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu doneo je dana 21.10.2015. godine rešenje...

[ Detaljnije ]

22.10.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Dejana Gojkovića

Viši sud u Beogradu, dana 22. oktobra 2015. godine, u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Dejana Gojovića, doneo je i javno objavio presudu kojom je imenovanog OGLASIO KRIVIM zbog izvršenja...

[ Detaljnije ]

20.10.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Mihajla Đokovića

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), u krivičnom postupku koji se vodi protiv okrivljenog Mihajla Đokovića, nakon održanog glavnog pretresa dana 9.10.2015. godine, jednoglasno je doneo...

[ Detaljnije ]

15.10.2015.

Presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Senada Plojovića

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 15. oktobra 2015. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Senada Plojovića, doneo je i javno objavio presudu kojom je...

[ Detaljnije ]

9.10.2015.

Preinačena odluka Prvog osnovnog suda u Beogradu u krivičnom postupku protiv okrivljenih Dragana Đurđevića, Nemanje Odalovića i Nemanje Bogdanovića

Drugostepeno krivično veće Višeg suda u Beogradu, nakon održanog pretresa  dana 29.7.2015. godine, u postupku po žalbi, donelo je presudu kojom je preinačilo u celosti presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu od 11.4.2014. godine kojom su  okrivljeni Dragan Đurđević, Nemanja Odalović i Nemanja Bogdanović oglašeni krivim...

[ Detaljnije ]

9.10.2015.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenih Predraga Subotičkog, Marka Artemija Radosavljevića, Dejana Simeona Vilovskog i Jelene Šubarović

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu rešenjem donetim na sednici veća održanoj dana 7.10.2015. godine potvrdilo je optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, podignutu protiv Predraga Subotičkog, Marka Artemija Radosavljevića, Dejana Simeona Vilovskog i Jelene Šubarović, kojom je...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»