Visi sud pretraga
12.05.2015.

Zaključeno ročište u postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića i zakazano javno objavljivanje odluke

Pred Višim sudom u Beogradu dana 12. maja 2015. godine, zaključeno je ročište u postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića, koji je...

[ Detaljnije ]

8.05.2015.

Termini ročišta u postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića

Pred Višim sudom u Beogradu zakazana su ročišta u postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihailovića za dan...

[ Detaljnije ]

4.05.2015.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Nenada Ognjenovića i drugih (Galenika II)

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 14.4.2015.godine donelo je...

[ Detaljnije ]

29.04.2015.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Borislava Novakovića i drugih u predmetu „JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad“

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 28.4.2015. godine donelo je...

[ Detaljnije ]

29.04.2015.

Presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Čeleketić Dragana i drugih

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 28. aprila 2015. godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Čeleketić Dragana i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je...

[ Detaljnije ]

24.04.2015.

Doneta presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Žarka Dakovića i drugih („carinska mafija”)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 23. aprila 2015.godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Žarka Dakovića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je oglasio krivim i to: ...

[ Detaljnije ]

23.04.2015.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NEODREĐENO VREME

na osnovu članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» broj 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014), članova 57, 58 i 59 Zakona o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” broj 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011 i 101/2013), članova 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa....

[ Detaljnije ]

20.04.2015.

Optužnica u predmetu „Štrpci“ vraćena radi donošenja naredbe o dopuni istrage

Krivično vanpretresno veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu dana 9.4.2015. godine donelo je naredbu da Tužilaštvo za ratne zločine, u roku od tri dana od dana prijema naredbe suda, donese...

[ Detaljnije ]

16.04.2015.

Doneta presuda u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Slobodana Knežića i drugih („saobraćajna mafija”)

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje (za organizovani kriminal), dana 15. aprila 2015.godine u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Slobodana Knežića i drugih, doneo je i javno objavio presudu kojom je oglasio krivim i to: ...

[ Detaljnije ]

16.04.2015.

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljene Jasne Matić i drugih („predmet SIEPA“)

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu – Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) na sednici veća održanoj dana 2.4.2015.godine donelo je...

[ Detaljnije ]

«Prethodna strana   Sledeća strana»