Visi sud pretraga

Objavljivanje presude u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Brežančić Mileta i drugih („MB GAS OIL“)

Pred Posebnim odeljenjem (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu, u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Brežančić Mileta i drugih, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika:

JAVNO OBJAVLjIVANjE PRESUDE zakazano je za2. oktobar2017. godine, sa početkom u 13,30 časova, u sudnici broj 1, sudske zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulicibroj 29.

VIŠI SUD U BEOGRADU

Dodato: 8.09.2017.