Visi sud pretraga

Potvrđena optužnica podignuta protiv okrivljenog Gojka Lukića i drugih

Krivično vanpretresno veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu na sednici veća održanoj dana 21.avgusta 2017. godine donelo je rešenje kojim je potvrdilo optužnicu Tužilaštva za ratne zločine, podignutu protiv okrivljenih Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, kojom se okrivljenima stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije u saizvršilaštvu u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije.

Ispitujući optužnicu Tužilaštva za ratne zločine i ceneći primedbe iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu, krivično vanpretresno veće je stalo na stanovište da skup činjenica koje se navode u optužnici i proizlaze iz dokaza prikupljenih u predistražnom i istražnom postupku, neposredno potkrepljuju osnovanu sumnju da su okrivljeni učinili krivično delo koje im se stavlja na teret, na način kako je to opisano u navedenoj optužnici, te ujedno i opravdavaju podizanje optužbe u ovoj krivičnopravnoj stvari.

Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.

VIŠI SUD U BEOGRADU

Dodato: 1.09.2017.