Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) донело је дана 29.03.2011.године и јавно објавило пресуду, којом је

оптуженог Лукић Велибора огласило кривим због извршења кривичног дела злочиначко удруживање из члана 346 став 1 Кривичног законика и кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) година, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 27.08.2010.године;

оптуженог Ратковић Дејана, огласило кривим због извршења кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 6 (шест) година и 6 (шест) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 31.07.2009.године;

оптуженог Лабан Радомира, огласило кривим због извршења кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 7 (седам) година, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 03.04.2009.године;

оптуженог Југовић Дејана, огласило кривим због извршења кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 10.03.2008.године;

оптуженог Мисикин Игора, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 10.05.2007.године;

оптуженог Вуковић Горана, огласило кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика у подстрекавању у вези са чланом 34 у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 3 (три) месеца, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 27.12.2007.године;

оптуженог Циглић Леонарда, огласило кривим због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 Кривичног законика у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.04.2007.године, па до 30.04.2007.године;

оптуженог Ђорђевић Горана, огласило кривим због извршења кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 12.11.2007.године, па до 12.03.2008.године;

оптуженог Ражнатовић Зорана, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 01.12.2006.године;

оптуженог Ћурчић Драгана, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 01.12.2006.године;

оптуженог Кадрић Фарука, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 01.04.2008.године, време проведено у екстрадиционом притвору од 10.04.2010.године па до 10.05.2010.године, као и време проведено у притвору од 10.05.2010.године па до 29.03.2011.године;

оптуженог Радуловић Срећка, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 3 (три) месеца, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 10.03.2008.године;

оптуженог Вуловић Срђана, коме је суђено у одсуству,огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 9 (девет) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 08.02.2007.године, па до 10.02.2007.године;

–  оптуженог Милић Милуна, коме је суђено у одсуству, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци;

оптуженог Вукадиновић Александра, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 3 (три) месеца, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 16.05.2007.године;

оптуженог Милић Ненада, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 10.03.2008.године;

оптуженог Пупавац Ивана, коме је суђено у одсуству,огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 3 (три) месеца, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 08.02.2007.године, па до 28.05.2007.године;

оптуженог Пејић Фарука, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у екстрадиционом притвору од 22.08.2008.године, па до 03.11.2008.године, као и време проведено у притвору од 03.11.2008.године, па до 18.05.2009.године;

оптуженог Сијарић Алена, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у екстрадиционом притвору од 31.10.2010.године, па до 16.02.2011.године, као и време проведено у притвору од 16.02.2011.године, па до 29.03.2011.године;

оптуженог Ељесковић Едипа огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 3 (три) године, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 21.10.2009.године;

оптуженог Радомировић Хранислава, огласило кривим због извршења кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика, у продуженом трајању у вези са чланом 61 Кривичног законика и осудило га на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци, у коју казну затвора му се урачунава и време проведено у притвору од 28.11.2006.године, па до 26.12.2008.године;

Наведеном пресудом према оптуженима Луковић Велибору, Ратковић Дејану, Лабан Радомиру, Југовић Дејану, Мискин Игору, Вуковић Горану, Циглић Леонарду и Ђорђевић Горану, на основу одредбе члана 85 став 1 Кривичног законика, изречена је мера безбедности – забрана вршења позива, делатности и дужности у свим Органима и на свим пословима у Управи царина Републике Србије и то оптуженима Луковић Велибору, Ратковић Дејану и Лабан Радомиру у трајању од 10 (десет) година, а према оптуженима Југовић Дејану, Мискин Игору, Вуковић Горану, Циглић Леонарду и Ђорђевић Горану, у трајању од 5 (пет) година, а све од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено на издржавању казне затвора не урачунава у време трајања ове мере.

Такође, према оптуженима Ратковић Дејану, Лабан Радомиру, Југовић Дејану и Вуковић Горану, наведеном пресудом одбијена је оптужба да су извршили кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.

Према оптуженом Мискин Игору одбијена је оптужба да је извршио кривично дело злочиначко удруживање из члана 346 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, услед одустанка поступајућег заменика јавног тужиоца Тужилаштва за организовани криминал.

Такође, Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) донело је дана 29.03.2011.године и решење којим је према оптуженом Кадрић Фаруку укинут притвор, као и решење којим је у односу на оптуженог Сијарић Алена одређено јемство у износу од 40.000 еура и такође одређено да ће се наведени оптужени пустити на слободу након што његов бранилац, по правноснажности решења, у депозит Вишег суда у Београду положи наведени износ јемства.