Судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду у поступку пружања међународне правне помоћи по захтеву Министарства правде Сједињених Америчких Држава, Одељења за кривичне послове за привремено притврање лица *К.К, К.Ф.А.К, М.П, У.С, Н.К, А.С, А.С, М.М, Н.Д, Б.Р. и Н.М*, пре подношења замолнице за изручење, је након саслушања осумњичених, дана 24.07.2020.године донео решење којим је према осумњиченима одредио притвор који по овом решењу може трајати најдуже 60 дана, услед постојања околнопсти које указују да би се лица, чије се изручење захтева, боравком на слободи могла сакрити или побећи у циљу ометања поступка одлучивања о замолници или спровођења изручења, а у складу са одредбама члана 11 Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу и члана 26 став 1 у вези са чланом 22 став 1 тачка 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима.

Против наведеног решења осумњичени и њихови браниоци имају право жалбе већу из члана 21 став 4 ЗКП Посебног одељења Вишег суда у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка решења. Жалба не задржава извршење решења.

Поред постојања разлога за одређивање притвора, оваква одлука је донета из разлога што сва наведена лица потражују правосудни органи Сједињених Америчких Држава ради вођења кривичног поступка према наведеним лицима, а за уроту за почињење преваре са пребацивањем новца што представља кршење главе 18 Законика Сједињених Америчких Држава одјељак 1349 и 1343 (тачка 1), док осумњичене *К.К, К.Ф.А.К, М.П, У.С, Н.К, А.С, А.С, М.М и др.* и за уроту за почињење прања новца што је кршење главе 18 Законика Сједињених Америчких Држава одјељак 1956 (х).